top of page

"Учитель - це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію і почує" .

                                                                                О.Б.Пашкурна

           Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

     Завдання методичної роботи: підвищення наукового рівня вчителя: підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і досконалими методами і засобами навчання, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

     Методична робота гімназії спрямована на реалізацію загальношкільної проблемної теми «Формування творчого педагогічного середовища стійких професійних  та особистісних цінностей – шлях до якісно нових освітніх результатів», що знаходить своє відображення в тематиці засідань динамічних груп та методичних об’єднань. У гімназії працюють динамічні групи вчителів суспільно-гуманітарного та  природничо-математичного циклів, методичні об'єднання вчителів початкових класів, класних керівників та психолого–педагогічний семінар. МО вчителiв по предметах об'єднують спеціалістів рiзних вiкових груп та професiйної кваліфікації, з рiзним рiвнем теоретичної пiдготовки та практичним досвiдом роботи.

 

      Дiяльність шкiльних МО та ДГ спрямована на вирiшення таких питань:

 - докладне вивчення нормативних документiв: Закону "Про загальну середню освiту", Указiв  Президента України, Постанов Кабiнету Мiнiстрiв, розпоряджень та наказiв Мiнiстерства   освiти, навчальних програм, нових пiдручникiв, нового наукового та методичного   матерiалу;

 - створення умов для пiдвищення професiйного рiвня вчителiв: органiзацiя виступiв на   засiданнях МО, взаємовiдвiдування урокiв, обмiн досвiдом, проведення предметних   тижнiв  здiйснення заходiв щодо впровадження у практику роботи ППД та елементiв   нових педагогiчних технологiй;

 - вивчення та врахування у педагогiчнiй дiяльностi iндивiдуальних особливостей учнiв;

 - органiзація позакласної дiяльностi учнів, проведення шкiльних предметних олiмпiад,   конкурсiв;

 - робота з обдарованими дітьми.

Розподіл педагогічних працівників

1) За педагогічним стажем (всього 11):

  • ​до 10 років - 1;

  • 10-20 років - 1;

  • 20-30 років - 5;

  • 30 років і більше - 4;

2) За кваліфікаційною категорією (всього 11)​

  • вища категорія - 4;

  • І категорія - 5;

  • ІІ категорія - 2;

                                                                                                                                                                                                                                        

bottom of page