top of page

        Освіта — найважливіше із земних благ,  якщо вона найвищої якості. 

       Інакше вона абсолютно даремна.                                          Дж. Р. Кіплінг

 Учні школи мають право:

              - на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

    - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

       спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

    - на доступ до інформації з усіх галузей знань;

    - брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах,     

       виставках, конкурсах тощо;

    - брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

    - брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-

       виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

    - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках,

       групах за інтересами тощо;

    - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що

       порушують права або принижують їх честь, гідність;

    - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

    - на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

  Учні зобов'язані:

​             - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати

       загальнокультурний рівень;

    - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

    - бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

    - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

    - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним

      законодавством;

    - дотримуватися правил особистої гігієни;

    - піклуватися про своє здоров'я і безпеку свого життя і однокласників;

    - дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

    - діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

    - дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, 

       поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків,

       допомагати їм у веденні домашнього господарства);

    - дотримуватися ділового стилю одягу;

    - займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням

       віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

           Дані права та обов’язки учнів висвітлені на станді «Правила для учнів», що

       розміщений в коридорі школи.

 Учням відомо, що їм забороняється:

 

     - допускати прояви грубості, вульгарності;

     - палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

     - використовувати петарди;

     - вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

     - псувати державне, громадське та особисте майно.

 

    У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального

обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть

застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

          - зауваження вчителя;

          - зауваження чи догана директора школи;

          - догана директора школи у присутності всіх учнів;

          - направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах

            неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють)

            до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у

            встановленому Законодавством порядку;

         - за нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями

            субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

bottom of page